ว่าด้วยคุณค่าแห่งธุรกิจ

คนโง่ เอาธุรกิจเป็นสรณะ
เมื่อธุรกิจรุ่งก็รุ่งเรืองกับธุรกิจ
เมื่อธุรกิจร่วงก็ร่วงหล่นกับธุรกิจ
เมื่อธุรกิจสลายก็ตายไปกับธุรกิจ

คนฉลาด เอาธุรกิจเป็นพาหนะ
เมื่อธุรกิจดีก็ขึ้นขับขี่ไป
เมื่อธุรกิจเสียหายก็ซ่อมแซม
เมื่อธุรกิจพังทลายก็เปลี่ยนธุรกิจใหม่
จึงเปลี่ยนแปลงเรื่อยไป

คนเจ้าปัญญา เอาธุรกิจเป็นธารณะ
จัดระบบเกื้อกูลมหาชน
เมื่อเกื้อกูลแล้วก็เก็บเกี่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
เมื่อโลกเปลี่ยนความต้องการก็เปลี่ยนการเกื้อกูล
เมื่อโลกหยุดต้องการก็หยุดเกื้อกูล
แต่เนื่องจากโลกไม่เคยสิ้นสุดในความต้องการ
เขาจึงมีงานธุรกิจเสมอตราบที่เขาประสงค์เกื้อกูล

Advertisements
Published in: on 2010/05/13 at 7:59 AM  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://foolishcleverwise.wordpress.com/2010/05/13/%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s