ว่าด้วยปฎิสัมพันธ์

คนโง่ ชอบเอาเปรียบคนอื่น
จึงได้ประโยชน์ตนสั้นๆ
แต่เสียความรัก และความเชื่อใจ

คนฉลาด ชอบยอมเสียเปรียบคนอื่น
จึงได้คนรัก และความศรัทธา
แต่มักพบความไม่เป็นธรรม และขมขื่นในใจตน

คนเจ้าปัญญา ชอบบริหารประโยชน์สุขทุกฝ่าย
จึงเป็นสุขใจ ได้ความรัก ความศรัทธา
และสถาปนาระบบประโยชน์อันยั่งยืน

Advertisements
Published in: on 2010/05/15 at 10:02 AM  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://foolishcleverwise.wordpress.com/2010/05/15/%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%8e%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s