ว่าด้วยสัจจสัมพันธ์

คนโง่ ไม่รักษาสัจจะ
จึงไม่มีใครเชื่อถือ
ตนก็ไม่อาจเคารพในตนได้

คนฉลาด คลั่งไคล้สัจจะ
แยกไม่ออกระหว่างประโยชน์และโทษของสัจจะแต่ละระดับ
จึงมักพาตนและพาคนอื่นติดกับดักแห่งความจริงโดยไม่ตั้งใจ

คนเจ้าปัญญา ทำสัจจะกับปัญหาให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
จึงมีปัญญารักษาสัจจะ และมีสัจจะรักษาตน
ย่อมมีอำนาจพิเศษยิ่งกว่าคนทั่วไป

Advertisements
Published in: on 2010/05/15 at 7:53 PM  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://foolishcleverwise.wordpress.com/2010/05/15/%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s