ว่าด้วยสำนึกในส่วนรวม

คนโง่ คิดแต่เรื่องส่วนตัว
ทำอะไรก็เพื่อตนเอง
แม้อาจทำให้คนอื่นเสียหาย
จึงเป็นที่รังเกียจ สังคมไม่ต้องการ

คนฉลาด คิดแต่เรื่องส่วนรวม
ทำอะไรก็เพื่อส่วนรวม
แม้อาจทำให้ตนเสียหาย
สังคมต่างต้องการแต่ตนไม่อาจตั้งอยู่ได้

คนเจ้าปัญญา คิดแต่เรื่องคุณธรรม
ทำอะไรก็เพื่อประโยชน์สุขทุกฝ่ายในทุกกาลเวลา
จึงเป็นที่ต้องการของทุกฝ่าย
ในขณะที่เขาอาจจะไม่ต้องการใครเลย

Advertisements
Published in: on 2010/05/15 at 7:35 PM  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://foolishcleverwise.wordpress.com/2010/05/15/%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s