ว่าด้วยการบริหารศรัทธา

คนโง่ รู้อะไรใหม่ ก็เชื่อไว้ก่อนว่าจริงหรือไม่จริง
จึงงมงายอย่างยิ่ง

คนฉลาด

คนฉลาด รู้อะไร ก็ไม่เชื่อไว้ก่อนว่าจริงหรือไม่จริง
แต่เอามาทดลอง จนเห็นชัด จึงเชื่อ
จึงมีเหตุผลอย่างยิ่ง

คนเจ้าปัญญา รู้อะไร ก็ไม่สนว่าจะจริงหรือไม่จริง
สนใจเพียงว่ามีประโยชน์และมีโทษเพียงใด
แล้วสกัดโทษทิ้ง บริโภคเฉพาะประโยชน์
จึงได้คุณค่าแห่งการรู้ในทุกสิ่ง

Advertisements
Published in: on 2010/05/16 at 7:07 PM  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://foolishcleverwise.wordpress.com/2010/05/16/%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s