ว่าด้วยความไม่ประมาท

คนโง่ เพาะเลื้ยงความประมาทด้วยคิดว่า “ช่างมัน”
จึงพลาดซ้ำซากอยู่เรื่อย

คนฉลาด บ่มเพาะความรอบคอบด้วยคติที่ว่า “คิดให้ดีก่อนทำ”
จึงพลาดพลั่งน้อยแต่ชักช้าอย่างยิ่ง
และบ่อยครั้ง คิดมากจนไม่กล้าทำอะไรเลย

คนเจ้าปัญญา ปลุกฝังสติ “รู้ รู้ชัด” ในจิตสำนึก
แล้วรู้ลึกความเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
จึงสำเร็จอย่างพอดีกับภาวะตามเวลาอันเหมาะสม

Advertisements
Published in: on 2010/05/16 at 6:34 PM  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://foolishcleverwise.wordpress.com/2010/05/16/%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%97/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s