ว่าด้วยการบริหารความสุข

คนโง่

คนโง่ พอพบความสุขน้อยนิดก็เพลิดเพลิน
ชีวิตจึงมีสิทธิได้เสพสุขเพียงแค่นั้น

คนฉลาด พอพบสุขเพียงใด
ก็ใช้สุขนั้นสร้างสุขที่ใหญ่กว่า
ชีวิตจึงได้สิทธิลิ้มรสสุขที่อิ่มเอมยิ่งขึ้น

คนเจ้าปัญญา พอพบสุขเพียงใด
ก็ชำระสุขนั้นให้ประณีตล้ำลึกโดยลำดับ
จนถึงที่สุดแห่งความสุข
จึงเป็นอิสระเหนือความสุข
สามารถเสพสุขได้ทุกเมื่อที่ต้องการและวางได้เสมอ

Advertisements
Published in: on 2010/05/16 at 7:24 PM  Leave a Comment  

ว่าด้วยรูปแบบการดำเนินชีวิต

คนโง่ ชอบทำชีวิตให้ยุ่งยาก
ด้วยการประกอบตัวแปรที่ไม่จำเป็นมากมาย
กว่าสำเร็จได้แต่ละอย่างจึงทุรเข็ญ

คนฉลาด ชอบทำชีวิตให้เรียบง่าย
ด้วยการผสานเฉพาะตัวแปรที่สำคัญและจำเป็น
จึงสำเร็จง่าย สบายๆ

คนเจ้าปัญญา ชอบทำชีวิตให้อยู่เหนือเงื่อนไข
ด้วยการสลายอิทธิพลของตัวแปร
แล้วใช้อำนาจใจสร้างความสำเร็จโดยตรง
ทุกอย่างจึงเป็นไปดังใจหมาย

Published in: on 2010/05/16 at 6:41 PM  Comments (1)  

ว่าด้วยการบริหารชีวิต

คนโง่ ดิ้นรนเพื่อการดำรงอยู่
จึงอยู่ต่อไปแม้โง่งมและบรมทุกข์

คนฉลาด ดิ้นรนเพื่อการพัฒนา
จึงมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าโดยลำดับ

คนเจ้าปัญญา ดิ้นรนเพื่อความเป็นอิสระ บริสุทธิ์
จึงหลุดพ้นโดยลำดับ

Published in: on 2010/05/16 at 6:38 PM  Leave a Comment  

ว่าด้วยความไม่ประมาท

คนโง่ เพาะเลื้ยงความประมาทด้วยคิดว่า “ช่างมัน”
จึงพลาดซ้ำซากอยู่เรื่อย

คนฉลาด บ่มเพาะความรอบคอบด้วยคติที่ว่า “คิดให้ดีก่อนทำ”
จึงพลาดพลั่งน้อยแต่ชักช้าอย่างยิ่ง
และบ่อยครั้ง คิดมากจนไม่กล้าทำอะไรเลย

คนเจ้าปัญญา ปลุกฝังสติ “รู้ รู้ชัด” ในจิตสำนึก
แล้วรู้ลึกความเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
จึงสำเร็จอย่างพอดีกับภาวะตามเวลาอันเหมาะสม

Published in: on 2010/05/16 at 6:34 PM  Leave a Comment  

ว่าด้วยการบริหารเป้าหมาย

คนโง่ มักใช้ชีวิตอย่างไร้เป้าหมาย
จึงว่ายไปในโลกกลมๆ แล้ววนกลับมาที่เดิม
ต้องเริ่มต้นใหม่ร่ำไปสู่อนาคตที่ไร้ทิศทาง

คนฉลาด มักตั้งเป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ท้าทาย
จึงไม่พอใจกับภาวะที่ตนเป็นสักที
เพราะดูทีไรก็ยังห่างไกลเป้าหมายเสมอ

คนเจ้าปัญญา ย่อมมีเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิต
และมักมีเป้าหมายน้อยนิดสานสู่เป้าหมายใหญ่
จึงมีบันใดแห่งความสำเร็จให้ลุล่วงเป็นลำดับไป
ได้กำลังใจและหรรษาไปตลอดหนทาง

Published in: on 2010/05/12 at 8:00 AM  Leave a Comment